Trafikalt grunnkurs


Trafikalt grunnkurs

må du ha før du kjører opp første gang.

Kontakt oss for tilbud
 
Kurset er obligatorisk for alle lette klasser, og må gjennomføres før det er tillatt å øvelseskjøre eller starte opplæringen ved en trafikkskole.

Kurset er fordelt over 5 samlinger på denne måten:

10 timer om generell trafikkforståelse
4 timer førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke.
3 timer mørkekjøringsdemonstrasjon

Du kan starte når du er 15 år. Er du over 25 år er kun Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke og Mørkekjøringsdemonstrasjon obligatorisk.

 

Trafikalt grunnkurs i høstferien?

Vi kjører kurs:

Dato: Klokkeslett: Tema  
 08.10  14.30 1.1 Trafikkopplæringen og 1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring  
 09.10  13.00 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk  
 10.10  12.00 1.3 Mennesket i trafikken  
 11.10  12.00 1.5 Førstehjelp og 1.6 Tiltak ved trafikkulykke  

 

 

Last ned kursbevis på http://www.vegvesen.no/dinside
 

 

Påmelding