Priser


 

 


TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs

 

 

10 timer teori         
4 timer plikter ved trafikkuhell og førstehjelp       
3 timer trafikant i mørke                             
   
Trafikalt grunnkurs 17 timer  kr 1 700,-

 

KLASSE B MANUELL OG AUTOMAT

Begynn å kjør innen 31. desember og få 15% rabatt på opplæringa.

Trinnvurdering trinn 2, 1 time kr  680,–
Sikkerhetskurs på øvingsbane 4 timer kr 4060,-
Trinnvurdering trinn 3, 1 time kr  680,-
Sikkerhetskurs på veg 13 timer kr 7300,-
Oppvarmingstime og leie av bil til førerprøve kr 2100,-
Minimum kostnad klasse B kr 14820,-*
   
*Tilstrekkelig øving til å kjøre i samsvar med hovedmålet, pr time                      kr  680,-
Teoriundervisning i klasserom 60 minutter  kr  550,-
En undervisningstime er av vegdirektoratet satt til 45 minutter  
   
 
GEBYR TIL NAF
Sikkerhetskurs på øvingsbane                                                         kr 1200,–

Gebyrer du må betale til Statens Vegvesen

 

 KL BE OG B KODE 96


BE

Klasse BE gjelder for personbil med henger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg.

Trinnvurdering trinn 2, 1 time kr  720,-
Trinnvurdering trinn 3, 1 time  kr  720,-
Kurs i sikring og merking av last 2 timer kr  700,-
Sikkerhetskurs på vei 3 timer kr 2190,-
Leie av bil og henger til førerprøven kr 2070,-
Minimum kostnad klasse BE                    kr 6400,-*
   
*Tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet,                                                               pr time

kr  720,-

 

B KODE 96

Kode 96 gjelder for personbil og henger med samlet totalvekt opptil 4250 kg
 
Trinnvurdering trinn 2, 1 time kr  720,-
Trinnvurdering trinn 3, 1 time  kr  720,-
Kurs i sikring og merking av last 2 timer kr  700,-
Sikkerhetskurs på vei 3 timer kr 2070,-
Minimum kostnad kode B96 kr 4210,-
   
Tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet, pr time kr 720

 

 

Prisliste for mc

Gjelder fra 01.01.2018

 KL  A - A2 - A

     
   
   
            

 A1 

Grunnkurs 3 timer kr 1420,-
Trinnvurdering trinn 2, 1 time kr  890,-
Sikkerhetskurs i trafikk 4 timer kr 3600,–
Trinnvurdering trinn 3, 1 time kr   890,–
Sikkerhetskurs på veg 5 timer kr 4450,-
Oppvarmingstime og leie av MC til førerprøve kr 2920,-
Minimum kostnad klasse A1 kr 14170,-*
*Tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet, pr time kr   890,-
   
   
UTVIDELSE AV FØRERRETTEN FRA KLASSE A1 TIL A2  
Kurs for utvidelse fra A1 til A2 2 timer kr 1780,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på bane kr 3850,-
Sikkerhetskurs på veg 4 timer kr 4500,-
Minimum kostnad utvidelse fra A1 til A2 kr 10080,-
                  

A2

Grunnkurs 3 timer kr 1420,-
Trinnvurdering trinn 2, 1 time kr  890,–
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på bane 4 timer kr 3850,–
Trinnvurdering trinn 3, 1 time kr  890,-  
Sikkerhetskurs på veg trinn 4, 5 timer kr 4500,-
Oppvarmingstime og leie av MC til førerprøve kr 2920,-
Minimum kostnad klasse A2 kr 14470,-*
* Tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet, pr time kr  890,-
   
UTVIDELSE AV FØRERRETTEN FRA KLASSE A2  TIL A  
Kurs for utvidelse fra klasse A2 til A 7 timer kr 5900

A

Grunnkurs 3 timer kr 1420
Trinnvurdering trinn 2, 1 time kr  890
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på bane kr 3850
Trinnvurdering trinn 3, 1 time kr  890
Sikkerhetskurs på veg trinn 4, 8 timer kr 6000,-
Oppvarmingstime og leie av MC til førerprøve kr 2920
Minimum kostnad klasse A kr 15970,-
Tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet, pr time kr  890
 
 
ANNET
 
En undervisningstime varer 45 minutter, det gjelder alle klasser  
Teorihjelp i klasserom 60 minutter kr 550,-
Leie av godkjent kjøreutstyr i opplæringsperioden kr 800,-
GEBYR TIL NAF  
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på bane kr. 1000,-
   
       

  

Prisliste for moped

Gjelder fra 01.01.2018

MOPED (klasse AM 146

   
   
AM 146  
Grunnkurs 3 timer i klasserom kr   750,-
Trinnvurdering trinn 2, 1 time kr   800,-
Trinnvurdering trinn 3, en time kr   800,-
Sikkerhetskurs i trafikk 4 timer kr 1200,.
Sikkerhetskurs på veg 4 timer kr 1200,-
Minimum kostnad AM146 kr 4750
Leie av moped kr  600,-  
 Tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet, pr time kr   300,- 
Teoriundervisning i klasserom, 60 minutter  kr   550,-

En undervisningstime varer 45 minutter. Trinnvurderingene kjøres en og en,

i øvrig undervisning kan flere være sammen

 

 

 Gebyrer du må betale til Statens Vegvesen

 

 
 

Har du noen spørsmål utover dette så ta gjerne kontakt :)
Tlf: 74 82 01 02  - 95808549