Priser


Prisliste for bil

Gjelder fra 01.01.2017


 KL B (Manuell og automat)


TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs

10 timer teori   kr. 1100,–
4 timer førstehjelp      kr.  600,–
3 timer trafikant i mørke   kr. 1100,–

Trinn 2

Kjøretime, á 45 minutter - etter behov   kr.  650,-
Trinnvurdering 45 minutter   kr.  650,–
   

Trinn 3

Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) uten gebyr kr. 3890,-
Trinnvurdering kr.  650,–
 
   

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg kr. 6850,-
                                                           

FØRERPRØVE

Oppvarmingstime og leie av bil til førerprøve kr. 2100,–
       

GEBYRER:

NAF

Sikkerhetskurs på bane (se trinn 3) kr. 1135,–

Gebyrer du må betale til Statens Vegvesen

 

 

 

KL BE OG B KODE 96


BE

Klasse BE gjelder for personbil med henger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg.

Kjøretime á 45 min kr.  690,-
Trinnvurdering trinn 2 (obligatorisk)  kr.  690,-
Trinnvurdering trinn 3 (obligatorisk)  kr.  690,-
2 timer lastsikringskurs (obligatorisk) kr.  700,-
Sikkerhetskurs på vei ( obligatorisk) kr. 2100,-
Leie av bil og henger til førerprøven kr. 1920,-
 

B KODE 96

Kode 96 gjelder for personbil og henger med samlet totalvekt opptil 4250 kg
 
1 kjøretime á 45 min kr.  690,-
Trinnvurdering trinn 2 (obligatorisk) kr.  690,-
Trinnvurdering trinn 3 (obligatorisk) kr.  690,-
2 timer lastsikringskurs (obligatorisk) kr.  700,-
Sikkerhetskurs på vei ( obligatorisk) kr. 2100,-

 

 

Prisliste for mc

Gjelder fra 17.03.2015

 KL  A - A2 - A1


TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs

10 timer teori  kr. 1100,–
4 timer førstehjelp kr.   600,–
3 timer mørkekjøringsdemonstrasjon kr. 1100,–
            

TRINN 2

Obligatorisk teorikurs kr. 1350,-
Timer etter behov, á 45 minutter kr.   850,–
Obligatorisk trinnvurdering kr.   850,–
                  

TRINN 3

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på bane   A og A2 kr. 3700,-
Timer etter behov, á 45 minutter kr.  850,–
Obligatorisk trinnvurdering kr.  850,–

TRINN 4

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg A til A2 kr. 5700,-
Obligatorisk sikkerhetskurs på veg A1 kr. 3200,-
    

FØRERPRØVE

Oppvarmingstime og leie av MC til førerprøve kr. 2 800,-
   

ANNET 

 
Teorihjelp klasserom pr time kr.  550,-
Leie av godkjent kjøreutstyr under opplæringsperioden kr.  800,-
           

GEBYR TIL NAF

Sikkerhetskurs på bane (se trinn 3) kr. 800,- 

  

Gebyrer du må betale til Statens Vegvesen

 

 

Prisliste for moped

Gjelder fra 17.03.2015

MOPED (klasse AM 146)

Mopedkurs, 16 timer (egen moped) kr. 6000,–

 

 Gebyrer du må betale til Statens Vegvesen

 

 
 

Har du noen spørsmål utover dette så ta gjerne kontakt :)
Tlf: 74 82 01 02